vcm_s_kf_repr_439x604
Home

Samuel E. Rajeus Psychotherapy & Counseling_S.E.R.P. AB

Dr. cand. of psychology / Licensed pyschotherapist (CBT)

Medlem i sfkbt _ Svenska föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade terapier

Psykoterapeutprogrammet_KBT_KI

Doktorsprogrammet i psykologi_PhD_AU

Handledarutbildad för socionomstudenter_SU

.................................

Bachelor of psychology, SU

Master of sociology (social psychology), SU

Master of Medical & Clinical Sc. (psychotherapy) KI

Master of psychology, ORU